Na prsteny


     

Stříbrný prsten Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 DOUBLE RING


Stříbrný prsten Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 DOUBLE RING
NOVINKY
stříbro 925/1000

Z: 4,57 € / 3.210g (1 pcs)

7 packages available

FMG ROUND 10 MM UNIVERSAL RING - 2,60 MM


FMG ROUND 10 MM CUFFLINK - 2,60 MM
stříbro 925/1000

Z: 3,50 € / 2.420g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1122 MM 12,0 / SS 39 / SS 47 TRIPLE RING MIX ver. 3


OKSV 1122 8 MM TRIPLE RING MIX ver. 3
stříbro 925/1000

Z: 3,99 € / 2.870g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1088 8 MM TRIPLE RING


OKSV 1088 8MM TRIPLE RING
stříbro 925/1000

Z: 3,13 € / 2.350g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1122 2x6 MM DOUBLE RING ver.4


OKSV 1122 2x6 MM DOUBLE RING ver.4
stříbro 925/1000

Z: 4,19 € / 2.700g (1 pcs)

38 packages available

OKSV 4320 MM 14x2 double ring ver.1


OKSV 4320 MM 14x2 double ring ver.1
stříbro 925/1000

Z: 4,33 € / 3.050g (1 pcs)

15 packages available

OKSV 4470 10 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A


OKSV 4470 10 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A
stříbro 925/1000

Z: 3,06 € / 2.250g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

S-RING 004 G 7,5X7,5


S-RING 004 G 7,5X7,5
ze stříbra 925/1000

Z: 2,05 € / 1.925g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

OKSV 4470 12 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A


OKSV 4470 12 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A
stříbro 925/1000

Z: 3,38 € / 2.480g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1088 6MM TRIPLE RING


OKSV 1122 6MM S-RING UNIVERSAL
ze stříbra 925/1000

Z: 2,92 € / 2.300g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

OKSV 1122 8 MM DOUBLE RING ver. 3


OKSV 1122 8 MM DOUBLE RING ver. 3
stříbro 925/1000

Z: 3,16 € / 2.320g (1 pcs)

Available in large quantities

Prsten Scarab 12mm S-RING 014 (5728 MM 12)


Prsten Scarab 12mm S-RING 014 (5728 MM 12)
stříbro 925/1000

Z: 3,72 € / 2.800g (1 pcs)

7 packages available

OKSV 1122 8MMx10MMx12MM S-RING


OKSV 1122 8MMx10MMx12MM S-RING
stříbro 925/1000

Z: 3,80 € / 2.790g (1 pcs)

Available in large quantities

OB 3,3 ZACZ UNIVERSAL


OB 3,5 ZACZ UNIVERSAL
stříbro 925/1000

Z: 2,57 € / 1.910g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1088 2X8MM RING


OKSV 1088 2X8MM RING
stříbro 925/1000

Z: 3,07 € / 2.120g (1 pcs)

Available in large quantities

OB 3,0 ZACZ


OB 3,0 ZACZ
stříbro 925/1000

Z: 1,97 € / 1.820g (1 pcs)

25 packages available

GWP 10 RING


GWP 10 RING
stříbro 925/1000

Z: 3,46 € / 2.230g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

OKSV 4470 10 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 B


OKSV 4470 10 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 B
ze stříbra 925/1000

Z: 2,84 € / 2.090g (1 pcs)

27 packages available

OKSV 1122 10 MM RING UNIVERSAL ver. 3


OKSV 1122 10 MM RING UNIVERSAL ver. 3
ze stříbra 925/1000

Z: 2,79 € / 2.100g (1 pcs)

35 packages available

OKSV 1122 MM 12,0 DOUBLE RING ver.3


OKSV 1122 2x12 MM DOUBLE RING ver.3
ze stříbra 925/1000

Z: 3,77 € / 2.710g (1 pcs)

2 packages available

S-RING 010 8X8


S-RING 010 8X8
stříbro 925/1000

Z: 2,44 € / 2.050g (1 pcs)

23 packages available

OKSV 1122 MM 12,0 S-RING UNIVERSAL ver.3


OKSV 1122 12MM S-RING UNIVERSAL ver.3
stříbro 925/1000

Z: 2,73 € / 2.050g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

GWP 15 RING


GWP 15 RING
stříbro 925/1000

Z: 4,41 € / 2.840g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

OKSV 1122 MM 12,0 S-RING UNIVERSAL


OKSV 1122 12MM S-RING UNIVERSAL
stříbro 925/1000

Z: 2,88 € / 2.170g (1 pcs)

8 packages available

OKSV 1122 14MM S-RING UNIVERSAL


OKSV 1122 14MM S-RING UNIVERSAL
stříbro 925/1000

Z: 2,84 € / 2.270g (1 pcs)

4 packages available

OKSV 1122 8MM S-RING UNIVERSAL


OKSV 1122 8MM S-RING UNIVERSAL
stříbro 925/1000

Z: 2,42 € / 1.930g (1 pcs)

37 packages available

FMG 8 MM RING UNIVERSAL - 2,80 MM


S-RING 010 8X8 UNIVERSAL
stříbro 925/1000

Z: 3,23 € / 2.340g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1122 14MM UNIVERSAL RING ver. 3


OKSV 1122 14MM UNIVERSAL RING ver. 3
stříbro 925/1000

Z: 3,35 € / 2.460g (1 pcs)

38 packages available

S-RING 011


S-RING 011
ze stříbra 925/1000

Z: 3,64 € / 3.280g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 4470 12 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 B


OKSV 4470 12 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 B
ze stříbra 925/1000

Z: 3,08 € / 2.260g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1122 10 MM RING UNIVERSAL ver. 4


OKSV 1122 10 MM RING UNIVERSAL ver. 4
ze stříbra 925/1000

Z: 3,99 € / 2.900g (1 pcs)

3 packages available

OKSV 4470 10 MM + 10 MM S-RING ver.3 A


OKSV 4470 10 MM + 10 MM S-RING ver.3 A
ze stříbra 925/1000

Z: 3,72 € / 2.670g (1 pcs)

14 packages available

OKSV 1122 2x8 MM DOUBLE RING ver.4


OKSV 1122 8 MM DOUBLE RING ver.4
stříbro 925/1000

Z: 4,98 € / 3.500g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

S-RING 002 20X20 UNIVERSAL


S-RING 002 20X20 UNIVERSAL
ze stříbra 925/1000

Z: 5,30 € / 4.230g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1122 8 MM RING UNIVERSAL ver. 3


OKSV 1122 8 MM RING UNIVERSAL ver. 3
stříbro 925/1000

Z: 2,62 € / 1.970g (1 pcs)

32 packages available

PPC 8 (4841 MM 8,0) PI UNIVERSAL


PPC 8 (4841 MM 8,0) PI UNIVERSAL
stříbro 925/1000

Z: 2,69 € / 1.890g (1 pcs)

19 packages available

FMG 6 MM RING - 2,10 MM


S-RING 011 6X6
stříbro 925/1000

Z: 1,71 € / 1.200g (1 pcs)

43 packages available

HKSV 2808 10MM DOUBLE RING


HKSV 2808 10MM DOUBLE RING
stříbro 925/1000

Z: 3,42 € / 2.350g (1 pcs)

Zásilka během 5-20 pracovních dní

OKSV 1122 8 MM TRIPLE RING ver. 3


OKSV 1122 8 MM TRIPLE RING ver. 3
stříbro 925/1000

Z: 3,59 € / 2.580g (1 pcs)

Available in large quantities

OKSV 1122 MM 12,0 UNIVERSAL RING ver. 4


OKSV 1122 14 MM UNIVERSAL RING ver. 4
stříbro 925/1000

Z: 5,23 € / 3.800g (1 pcs)

Available in large quantities