Rebranding Silvexcraft - We are constantly changing for you
Show more Hide
Sklep Silvexcraft

We are constantly changing for you

Dear Customers! Due to the dynamic development of our company, we decided to refresh the Silvexcraft brand profile.

Concern about professionalism has become a step towards further changes. We invite you to read the details.

Read more

Sklep Silvexcraft

Podmínky online obchodu Silvexcraft

definování pravidel pro provádění objednávek zadaných prostřednictvím webové stránky www.silvexcraft.eu.

§ 1

Obecná ustanovení

 1. Tato nařízení jsou předpisy uvedenými v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Věstník zákonů č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Tato nařízení definují pravidla pro uživatele k používání internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.silvexcraft.eu (dále jen: Silvexcraft nebo online obchod Silvexcraft).

 3. Registrace a používání internetového obchodu Silvexcraft je podmíněno přijetím ustanovení těchto předpisů. Každý zákazník Silvexcraft prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy přečetl jeho obsah.

§ 2

Definice

 1. Správce údajů - Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. se sídlem v Tyczyně, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s následujícími čísly: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.

 2. Cookies – malé textové informace, vytvořené webovým prohlížečem uživatele, podporující práci programu.

 3. SILVEXCRAFT – velkoobchodní systém ve formě internetového obchodu fungujícího na www.silvexcraft.eu, jehož vlastník je Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. se sídlem v Tyczyně, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s následujícími čísly: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, umožňující zadávání a přijímání objednávek šperků atd.

 4. Spotřebitel – ákazník, který je fyzickou osobou, používá internetový obchod Silvexcraft, zejména včetně výroby nákupy pro účely, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesní činností (v souladu s čl. 22 odst. 1 zákona z 23 dubna 1964 - občanský zákoník).

 5. Klient nebo uživatel – právnická osoba, organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž právo přiznává způsobilost k právním úkonům, fyzická osoba, která není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, včetně fyzické osoby uzavírající kupní smlouvu se společností Silvexcraft přímo související s jejím obchodem, pokud obsah této smlouvy ukazuje, že nemá povahu profesionální, vyplývající zejména z předmětu její obchodní činnosti, zpřístupněna dne na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti nebo spotřebiteli s plnou kapacitou k legální transakce, nákupy v internetovém obchodě Silvexcraft.

 6. Zboží – položka nebo právo, které lze prodat v nabídce Silvexcraft.

 7. Objednávka – objednávka zboží / zboží zadaná registrovaným zákazníkem v systému Silvexcraft.

§ 3

Registrace

 1. Registrace v internetovém obchodě Silvexcraft umožňuje zákazníkovi:

  1. zadávání, úpravy nebo mazání údajů, včetně doručovacích adres;

  2. zadávání objednávek pomocí údajů zadaných zákazníkem;

  3. vytvoření nákupního seznamu;

  4. prohlížení historie objednávek;

  5. objednání a odstoupení od objednání zpravodaje;

  6. používání dalších funkcí poskytovaných registrovaným zákazníkům.

 2. Chcete-li se zaregistrovat v online obchodě Silvexcraft (vytvoření zákaznického účtu), vyplňte online registrační formulář s uvedením jméno a příjmení, e-mailová adresa, heslo, pevná linka nebo mobilní telefon, domácí adresa, a v případě registrace účtu na společnost: údaje o společnosti (název společnosti, adresa, název společnosti, daňové identifikační číslo). Během procesu registrace je zákazník povinen číst s ustanoveními těchto předpisů.

 3. Poté, co zákazník Silvexcraft vyplní a odešle registrační formulář na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, pošle potvrzení o registraci. V tomto okamžiku je proces registrace dokončen.

 4. Registrace v internetovém obchodě Silvexcraft, stejně jako používání funkcí online obchodu Silvexcraft, jsou bezplatné. Registrace znamená, že Zákazník uzavře smlouvu o poskytování elektronických služeb sestávající z o vedení účtu zákazníka, za podmínek stanovených v těchto předpisech.

 5. Po registraci v internetovém obchodě Silvexcraft se každé přihlášení provede pomocí poskytnutých údajů v registračním formuláři nebo následně změněno pomocí nastavení účtu zákazníka.

 6. Účet vytvořený v důsledku registrace je pro Klienta veden na dobu neurčitou. Zákazník se může z řízení odhlásit účet v online obchodě Silvexcraft a kdykoli požádat o jeho odstranění. Za zrušení a smazání účtu jim nejsou účtovány žádné poplatky případné poplatky.

 7. Každý zákazník Silvexcraft může kdykoli smazat svůj vlastní účet zasláním e-mailu s následujícím textem: „Smažte prosím účet: _______“ “ (uveďte jméno registrovaného zákazníka). Zpráva s požadavkem na odstranění účtu by měla být odeslána z přidružené adresy se zákaznickým účtem, který chce registrovaný zákazník odstranit z databáze služeb Silvexcraft. Všechny e-maily týkající se odstranění daného účtu Zákazník by měl být zaslán na následující e-mailovou adresu: [email protected]. Smazání účtu proběhne okamžitě a znamená ukončení Zákazník má se společností Silvexcraft smlouvu o poskytování elektronických služeb, jejímž předmětem je vedení účtu zákazníka.

§ 4

Pravidla pro používání online obchodu Silvexcraft

 1. Všichni uživatelé internetu mohou využívat služeb online obchodu Silvexcraft, pokud byly vytvořeny proces registrace na webových stránkách www.silvexcraft.eu a splnění registrovaného zákazníka IT systémem následující minimální technické požadavky: a) mít přístup k internetové službě, b) mít efektivní širokopásmové připojení webový prohlížeč, c) s aktivním e-mailovým účtem.

 2. Zadávání objednávek na Silvexcraft je možné 24 hodin denně, všechny dny v roce, s výjimkou času, kdy je webová stránka z důvodu přerušení údržby nebo z jiných technických důvodů nelze webovou stránku zobrazit. Vyřízení objednávky koná se v pracovní dny.

 3. Zákazník online obchodu Silvexcraft je povinen využívat služby Silvexcraft způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, ustanovení tohoto nařízení i zásady sociálního soužití a morálky.

 4. Zákazník online obchodu Silvexcraft nesmí: a) používat online obchod Silvexcraft pro jiné účely, než které jsou uvedeny je to s jeho povahou a předmětem; b) propagovat jiné webové stránky zveřejňováním na webových stránkách Silvexcraft oslovuje jiné online obchody a také inzeruje nebo propaguje své vlastní podnikání; c) bude negativně ovlivněn pro provoz online obchodu Silvexcraft, vč. prostřednictvím akcí zahrnujících použití virů nebo jiných kódů počítač, soubory nebo programy, které přerušují, ničí nebo omezují provoz online obchodu Silvexcraft nebo počítačový hardware nebo jinak povolit neoprávněné použití nebo přístup k počítači nebo síti počítač, d) přijímat opatření, kterými může osoba nebo subjekt, který je provádí, ovlivňovat ostatní zákazníky, a také pracuje na úkor zákazníků, správců nebo jiných třetích stran, e) používat zveřejněné materiály jako součást online obchodu Silvexcraft pro jiné účely než v rámci principu fair use.

 5. Zákazník je povinen zachovávat důvěrnost přihlašovacích údajů a hesla ke svému účtu v internetovém obchodě Silvexcraft. V rámci vyplývající z obecně platných právních předpisů odpovědných za veškeré činnosti spojené s používáním Zákazníkem je přihlašovací jméno a heslo pro daný účet v internetovém obchodě Silvexcraft a heslo je důvěrná informace pouze pro informaci klienta.

§ 5

Osobní data

 1. Osobní údaje poskytované zákazníky v internetovém obchodě Silvexcraft (včetně procesu registrace účtu, procesu používání z online obchodu Silvexcraft, včetně nákupů v online obchodu Silvexcraft) zpracovává Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. se sídlem v Tyczyně, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s následujícími čísly: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (správce osobních údajů).

 2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, je však nezbytné k jejich nákupu a používání služby poskytované elektronicky společností Silvexcraft, které vyžadují poskytnutí osobních údajů. Silvexcraft se zpracovává osobní údaje za účelem poskytování elektronických služeb, uzavírání se zákazníkem a plnění smluv o prodeji produktů objednaný zákazníkem v internetovém obchodě Silvexcraft, a pokud zákazník poskytne výše uvedený souhlas v § 16 odst. 1 těchto Pravidel, také k poskytování služby zpravodaje.

 3. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu a vymazání. Osobní údaje mohou být opraveno nebo smazáno po přihlášení k účtu zákazníka. Poskytnutím údajů zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou jeho data.

 4. Podrobná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů Zákazníka naleznete na webových stránkách internetového obchodu Silvexcraft na kartě Zásady ochrany osobních údajů.

§ 6

Podrobnosti zboží

 1. Silvexcraft stanoví, že fotografie zboží prezentované na webových stránkách Silvexcraft se mohou mírně lišit od skutečných vzhled zboží vzhledem ke specifičnosti produktů nabízených společností Silvexcraft.

 2. Hmotnost a množství stříbrných prvků a dalších prvků prodávaných podle hmotnosti - hmotnost balení (uvedená v gramech) a počet kusů v balících může mít mírné rozdíly v hmotnosti a množství až 5% (řekněme: pět procent), ve srovnání s údaji zveřejněno na webu Silvexcraft. Výše uvedené je způsobeno minimálními hmotnostními rozdíly mezi různými výrobními šaržemi. Na při nákupu většího množství (10 a více položek) je produkt vydán podle vážený průměr a v objednaném mohou být malé rozdíly počet kusů +/- 5%.

 3. Rozměry produktů nabízených společností Silvexcraft, jako jsou: délka, šířka, průměry produktů nebo konkrétní otvory produkty jsou informativní a mohou se mírně lišit od skutečných rozměrů popsaných produktů o cca 5% (slovy: pět procent), což je výsledkem specifičnosti produktů a jejich velmi malé velikosti.

 4. U produktů, jako jsou řetězy, znamení zvěrokruhu, dopisy, prsteny, snubní prsteny; informace o úrovni zásob platí pro různé délky, modely a velikosti daného produktu. Proto při výběru konkrétní délky, modelu nebo velikosti, existuje možnost nesouladu ve skutečném množství dostupném na skladě.

§ 7

Ceny a daně

 1. Ceny zboží v systému Silvexcraft - ceny zboží dostupného v nabídce Silvexcraft se mění každý pracovní den (Pondělí až pátek) v závislosti na tržní ceně stříbra, mezinárodních směnných kurzech EUR, USD, YEN, PLN a možných ceny inventáře Silvexcraft pro příslušné zboží.

 2. Ceny zboží nabízeného společností Silvexcraft jsou čisté ceny. Sazba daně se počítá při placení, v závislosti na druhu a místě podnikání klienta (např. sazba nákupu v rámci EU v rámci EU pro podnikatele s platnou DIČ EU).

 3. Ceny zboží na objednávce - ceny objednaného zboží jsou platné po dobu 7 (řekněme: sedmi) dnů (z toho 5 pracovních dnů), ode dne zadání objednávky. V případě nezaplacení ceny zákazníkem (100% ceny objednávky), objednávky Zákazník bude zrušen 8. (osmý) den od data zadání objednávky.

 4. Cena za nákup provedený ve Silvexcraft, který zavazuje zákazníka, je cena zboží poskytnutá v době, kdy zákazník projeví vůli smlouva na webu internetového obchodu Silvexcraft, navýšená o náklady na dopravu zboží na adresu uvedenou zákazníkem.

 5. Základní daňová pravidla:

  1. Společnosti z území Polské republiky - platí sazba DPH, tj. 23%;

  2. Společnosti z území Evropské unie (kromě Polské republiky) - platí sazba DPH, tj. DPH ve výši 0% - podmínka: aktivní DPH v EU a vývoz zboží do jiné země Evropské unie;

  3. Jednotliví zákazníci z území Evropské unie - sazba se stanoví individuálně v závislosti na zemi odeslání;

  4. Společnosti a maloobchodní zákazníci ze zemí mimo Evropskou unii - platí sazba daně ze zboží a služeb, tj. DPH ve výši 0% (NIP není povinné, dodávka zahrnuje náklady na celní odbavení) - podmínka: vývoz zboží z Evropské unie, potvrzeno celními orgány.

§ 8

Objednávka plnenia

Krok 1

Platba za zadanú objednávku - Spracovanie objednávky začína, keď Silvexcraft dostane platbu vo výške rovnajúcej sa 100% ceny objednávky. Ak z nejakého dôvodu nie je možné dokončiť celú objednávku (vzdialený dátum prepravy daného produktu, nedostatok celého množstva tovaru na sklade atď.), Bude akýkoľvek preplatok súvisiaci s objednávkou uskutočnenou zákazníkom vrátené zákazníkovi na bankový účet označený zákazníkom alebo prevedené na poukaz, ktorý bude môcť zákazník uplatniť pri ďalšej objednávke so Silvexcraft (poukaz je platný 1 rok od dátumu vystavenia). Spôsob úhrady vyššie uvedeného preplatku závisí od rozhodnutia zákazníka.

Krok 2

Zdokumentovanie platby - Silvexcraft po zaznamenaní platby za objednávku vydá príslušný predajný doklad v zákonom stanovenej podobe. Silvexcraft ako výrobca a veľkoobchod (tzv. B2B systém predaja) slúžiaci predovšetkým spoločnostiam si vyhradzuje právo zrušiť objednávky od jednotlivých maloobchodných zákazníkov (bez daňového identifikačného čísla), a to z dôvodu špecifickosti činností Silvexcraft (veľkoobchodná činnosť). V takom prípade bude maloobchodný zákazník informovaný spoločnosťou Silvexcraft o zrušení objednávky a jej dôvodoch.

Krok 3

Zásielka tovaru spolu s dodacím listom - (Externé vydanie), na ktorom Zákazník obdrží zoznam všetkých zaslaných položiek tovaru.

§ 9

Potvrzení objednávky

 1. Zadáním objednávky se rozumí, že zákazník předloží nabídku na koupi zboží, které je předmětem objednávky.

 2. Po zadání objednávky odešle Silvexcraft na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem ve formuláři - informace tvořící potvrzení registrace objednávky, což je prohlášení společnosti Silvexcraft o přijetí nabídky předložené zákazníkem.

 3. Na webových stránkách Silvexcraft jasně a čitelně označuje informace o způsobu dodání Zboží a přijaté způsoby platby.

 4. Nejpozději, když zákazník vyjádří vůli být vázán smlouvou se Silvexcraft prostřednictvím jasných a srozumitelných zveřejněných informací na webových stránkách online obchodu provádí Silvexcraft informační povinnosti, včetně ty, které jsou uvedeny v čl. 12 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, zejména informace o hlavních rysech služby Silvexcraft, ochranné známce Silvexcraft, celková cena, právo na odstoupení od smlouvy.

 5. Těsně před zadáním objednávky poskytuje Silvexcraft zákazníkovi informace jasně a viditelně na webových stránkách o hlavních vlastnostech služby, včetně předmětu služby a způsobu komunikace s klientem, celkem cena za Zboží včetně daní a poplatků za dopravu, dodání, kurýrní služby.

 6. Silvexcraft zajišťuje, aby zákazník v době objednávky výslovně potvrdil, že ví, že objednávka zahrnuje platební povinnost, ke které dochází kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku s platební povinností".

 7. Zákazník souhlasí s tím, že Silvexcraft bude zasílat faktury s DPH a opravné faktury e-mailem bez podpisu vydavatele. na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky. Budou vystaveny, odeslány a archivovány faktury s DPH a opravné faktury společností Silvexcraft v souladu se zákonem, zejména s ohledem na zachování jejich integrity a autenticity.

 8. Pokud Silvexcraft nemůže poskytovat službu z důvodu skutečnosti, že předmět služby není k dispozici, uvědomí o tom zákazníka. Na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky nebo telefonicky a vrátí provedené platby okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy v případě, že si zákazník zvolil možnost platby předem.

§ 10

Doprava zboží

 1. Standardní postup pro odeslání objednávky zahrnuje jednu hromadnou zásilku veškerého zboží objednaného zákazníkem od daného zákazníka objednávky.

 2. První dostupnou dávku zboží je možné odeslat ve fázi plnění objednávky vybrané zákazníkem. Jedna objednávka předložené zákazníkem v systému Silvexcraft mohou být na základě souhlasu zákazníka nebo na jeho žádost rozloženy na několik zásilek (náklady na další, každou zásilku pak nese zákazník).

 3. Systém Silvexcraft automaticky odhaduje náklady na dodání Zboží zákazníkovi, přičemž poskytuje cenu přepravy s hodnotou objednaného Zboží.

 4. Silvexcraft také informuje, že pokud zákazník zadá nestandardní objednávku (hmotnost, rozměry zboží) je možné změnit cenu dodání objednaného Zboží oproti ceně automaticky generované systémem Silvexcraft (když se skutečné náklady na doručení Zboží, vyplývající z ceníku kurýrní společnosti, změní nebo účtují jiným způsobem než ten vyrobený systémem Silvexcraft) kvůli hmotnosti nebo rozměrům obalu. V takovém případě vás bude kontaktovat zástupce společnosti Silvexcraft pokaždé se zákazníkem Silvexcraft (e-mailem nebo telefonicky), aby zákazník přijal změněnou cenu dodávky objednané zboží.

 5. Poté, co Silvexcraft odešle zakoupené zboží, obdrží zákazník e-mail s informacemi o objednávce zákazníka, doručení, způsob platby, ceny, informace o kontaktu se zákaznickým servisem Silvexcraft.

§ 11

Platba - PayPal, kredit/debetní karta

 1. Platby za zboží objednané v Silvexcraft jsou následující:

  1. Pokud má zákazník účet PayPal - peníze budou odečteny ze zůstatku zákazníka PayPal;

  2. Silvexcraft také umožňuje platby PayPal ve všech měnách dostupných v systému Silvexcraft;

  3. Bude přidán poplatek za transakci 3% PayPal nebo poplatek za transakci debetní / kreditní kartou 1% až do celkové výše objednávky;

 2. Silvexcraft nenabízí další slevy v případě platby v hotovosti nebo převodem měny za objednávku.

§ 12

Platba - Měnový Převod

Záloha na bankovní účet Silvexcraft

Údaje o příjemci platby:

Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k.

Orkana 5, 36-020 Tyczyn,

Polsko

 

Platby v PLN (pouze pro objednávky zadané v PLN)

Název banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Číslo IBAN účtu v cizí měně v PLN: 28 1090 2590 0000 0001 3200 2525

 

Platby v měně GBP (pouze u objednávek zadaných v měně GBP)

Název banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

IBAN pro účet v cizí měně v GBP: PL 62150011001211000673940000 WBKPPLPP

 

Platby v EUR (pouze u objednávek zadaných v EUR)

Název banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Účet IBAN v cizí měně Číslo IBAN v EUR: PL 47150011001211000436590000 WBKPPLPP

 

Platby v měně USD (pouze u objednávek zadaných v USD)

Název banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Účet IBAN v cizí měně číslo IBAN v USD: PL 45150011001211000629660000 WBKPPLPP

 

Platby v měně RON (pouze u objednávek zadaných v měně RON)

Název banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Číslo IBAN účtu v cizí měně v RON: PL 59109025900000000135295214 Swift: WBKPPLPP

§ 13

Stav dostupnosti zboží

 1. Stavy dostupnosti zboží jsou pouze orientační, poskytují pouze přibližné předpokládané datum dodání Zboží objednané zákazníkem.

 2. Stavy se aktualizují jednou denně každý pracovní den a mohou se během přestávek mezi aktualizacemi měnit.

 3. Informace o dostupnosti zboží nezaručují jeho okamžitou implementaci. V případě, že zboží bude vyprodáno dříve od zahájení provádění přijaté objednávky může být čas dokončení objednávky prodloužen. Zákazník tedy je s vědomím, že potřeba vyrobit novou dávku zboží může prodloužit dobu plnění objednávky.

 4. Různé barvy přibližně znamenají:

  Zelená barva - zásilka do 1-10 pracovních dnů

  Šedá barva - zásilka do 5–20 pracovních dnů

 5. Silvexcraft informuje, že během prázdnin (Velikonoce, Vánoce) a během Valentýna, Dne žen a Černého pátku (Černý pátek) může být prodloužena doba plnění objednávky, což souvisí s velkým počtem objednávek zadaných v těchto obdobích.

§ 14

Odstoupení od smlouvy

 1. S výhradou ustanovení odstavců 2, Zákazníkovi, který je spotřebitelem nebo fyzickou osobou, která přímo uzavírá kupní smlouvu se Silvexcraft související s její ekonomickou činností, pokud obsah této smlouvy ukazuje, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu ekonomické činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné na základě předpisy o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, které uzavřely dohodu o prodeji na dálku se Silvexcraft nebo mimo provozovnu, má zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží ve svém vlastnictví, bez udání důvodu a bez nákladů. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory se smlouva považuje za neuzavřenou.

 2. Za účelem výkonu výše uvedených práv spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu přímo se Silvexcraft související s její ekonomickou činností, pokud obsah této smlouvy ukazuje, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu ekonomické činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, předkládá prohlášení o vystoupení společnosti Silvexcraft ze smlouvy, jejíž vzor je připojen jako dodatek 1 k předpisům.

 3. V případě odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. 1 nařízení, spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající smlouvu prodej se Silvexcraft přímo související s její obchodní činností, pokud obsah této smlouvy ukazuje, že nemá profesionální povahy, vyplývající zejména z předmětu obchodní činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněn na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, je povinen jej vrátit vyplněnou přílohu č. 1, neporušené zboží a nákupní doklad, a pokud takový doklad neexistuje, další doklad potvrzení transakce provedené v obchodě Silvexcraft - společnosti Silvexcraft na následující adrese: Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. se sídlem v Orkana 5, 36-020 Tyczyn.

 4. Právo na odstoupení od smlouvy není přiznáno spotřebiteli ani fyzické osobě, která uzavírá kupní smlouvu se Silvexcraft přímo souvisí s její ekonomickou činností, pokud obsah této smlouvy ukazuje, že pro ni nemá charakter profesionální, vyplývající zejména z předmětu obchodní činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné dne na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, v případech uvedených podrobně v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, včetně je-li předmětem služby nepřipravená položka, vyráběny podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb. To jsou produkty osobní, na zakázku, s galvanickým povlakem (pozlacený, rhodiovaný, ruthenium, platina, oxidovaný).

 5. Silvexcraft se vrací spotřebiteli nebo fyzické osobě, která uzavírá kupní smlouvu se Silvexcraft přímo související s touto smlouvou hospodářská činnost, pokud obsah této smlouvy prokazuje, že z ní nemá profesionální povahu zejména z předmětu ekonomické činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné podle ustanovení ústředny Registr a informace o ekonomické činnosti, všechny platby provedené výše uvedenými osobami nejpozději do 14 dnů od den přijetí prohlášení spotřebitele nebo fyzické osoby o uzavření přímo související kupní smlouvy se Silvexcraft s její ekonomickou činností, když obsah této smlouvy ukazuje, že nemá profesionální charakter, což z ní vyplývá zejména z předmětu ekonomické činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné podle ustanovení ústředny Záznamy o obchodní činnosti a informace o odstoupení od smlouvy.

 6. Spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající se společností Silvexcraft kupní smlouvu přímo související s její obchodní činností, pokud obsah této smlouvy prokáže, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu smlouvy obchodní činnost vykonávaná touto osobou, zveřejňována na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti nese při výkonu zákonného práva na odstoupení od smlouvy pouze přímé náklady na vrácení věci pro Silvexcraft.

 7. Silvexcraft může zadržet vrácení plateb přijatých spotřebitelem nebo fyzickou osobou uzavírající kupní smlouvu se společností Silvexcraft přímo související s jejím obchodem, pokud obsah této smlouvy ukazuje, že nemá profesionální povahy, vyplývající zejména z předmětu obchodní činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněny na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti až do přijetí položky zpět nebo poskytnutí důkazu o jeho zaslání zpět výše uvedenými osobami, podle toho, která událost nastane jako první.

 8. Silvexcraft vrátí částku splatnou za vrácené Zboží na základě obsahu dokladu potvrzujícího nákup Zboží od Silvexcraft.

 9. Spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající se společností Silvexcraft kupní smlouvu přímo související s její obchodní činností, pokud obsah této smlouvy prokáže, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu smlouvy obchodní činnost vykonávaná touto osobou, zveřejňována na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o Ekonomická aktivita je zodpovědná za pokles hodnoty Dobra v důsledku jeho užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování Dobra.

§ 15

Stížnosti

 1. Silvexcraft odpovídá spotřebiteli a fyzické osobě, která uzavírá přímo související kupní smlouvu se Silvexcraft s její ekonomickou činností, když obsah této smlouvy ukazuje, že nemá profesionální charakter, což z ní vyplývá zejména z předmětu ekonomické činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné podle ustanovení ústředny Záznamy a informace o ekonomické činnosti, za vady zboží na základě záruky za podmínek stanovených v předpisech občanského zákoníku.

 2. Stížnosti na zboží objednané v internetovém obchodě Silvexcraft je třeba zasílat na e-mailovou adresu: [email protected].

 3. Stížnost lze podat pomocí reklamačního formuláře dostupného na webu online obchodu: Formální stížnost.

 4. Silvexcraft odpoví na podané stížnosti do 14 dnů od data jejich podání a také informuje spotřebitele nebo fyzická osoba uzavírající se společností Silvexcraft kupní smlouvu přímo související s její obchodní činností, pokud z obsahu této smlouvy ukazuje, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z provedeného předmětu smlouvy obchodní činnost této osoby, zveřejňována na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o podnikání Gospodarcza o dalším postupu.

 5. Pokud má Zboží vadu, má přímý vztah spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu se Silvexcraft s její ekonomickou činností, když obsah této smlouvy ukazuje, že nemá profesionální charakter, což z ní vyplývá zejména z předmětu ekonomické činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné podle ustanovení ústředny Registr a informace o hospodářské činnosti, může předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud že Silvexcraft okamžitě a bez zbytečných obtíží výše uvedeným osobám vymění vadný produkt za vadný nebo za vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud již bylo zboží vyměněno nebo opraveno společností Silvexcraft nebo Silvexcraft ne splnil povinnost vyměnit Produkt za Produkt bez vad nebo odstranit vadu. Zlevněná cena by tak měla zůstat v poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, ve které hodnota Zboží s vadou zůstává hodnotě zboží bez vady. Spotřebitel nebo osoba fyzické, uzavření kupní smlouvy se Silvexcraft přímo související s její obchodní činností, pokud je obsah této smlouvy z toho vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, což vyplývá zejména z předmětu, který provádí podnikatel zveřejněný na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.

 6. Spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající se společností Silvexcraft kupní smlouvu přímo související s její obchodní činností, pokud obsah této smlouvy prokáže, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu smlouvy obchodní činnost vykonávaná touto osobou, zveřejňována na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, může namísto odstranění vady navrženého společností Silvexcraft požádat o výměnu Zboží za bezplatný z vad nebo místo výměny Zboží požadovat odstranění vady, ledaže je Zboží v souladu se smlouvou způsobem zvolené výše uvedenými osobami je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrženou Silvexcraft.

 7. Pokud má Zboží vadu, spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu se Silvexcraft přímo související s touto vadou hospodářská činnost, pokud obsah této smlouvy prokazuje, že z ní nemá profesionální povahu zejména z předmětu ekonomické činnosti vykonávané touto osobou, zveřejněné podle ustanovení ústředny Registr a informace o ekonomické činnosti mohou požadovat výměnu Produktu za Produkt bez vad nebo odstranění vady. Silvexcraft může odmítnout uspokojit požadavek spotřebitele, pokud je vadné Zboží uvedeno do souladu se smlouvou zvoleným způsobem spotřebitelem je nemožné nebo by vyžadovalo dodržení druhého možného způsobu dodržování smlouvy nadměrné náklady. Společnost Silvexcraft odpovídá za záruku, pokud je fyzická závada objevena do dvou let.

 8. Spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající se společností Silvexcraft kupní smlouvu přímo související s její obchodní činností, pokud obsah této smlouvy prokáže, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu smlouvy obchodní činnost vykonávaná touto osobou, zveřejňována na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen vadné Zboží doručit na adresu Silvexcraft. V případě opravy zboží nebo jeho výměny za nové, společnost Silvexcraft vrátí nezbytné náklady vzniklé výše uvedeným osobám náklady, včetně nákladů na okamžité dodání zboží do Silvexcraft, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od uznání stížnosti.

 9. V případě prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny vrátí Silvexcraft zaplacené spotřebitelem nebo osobou fyzické, uzavření kupní smlouvy se Silvexcraft přímo související s její obchodní činností, pokud je obsah této smlouvy z toho vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, což vyplývá zejména z předmětu, který tato osoba provádí obchodní činnost, zveřejňována na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti, cena prodej Zboží, náklady na dopravu Zboží výše uvedené osobě. vzniklé náklady na dodání Zboží do Silvexcraft a další oprávněné náklady a nezbytné náklady související s reklamací okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od přijetí reklamace.

 10. Platba se vrací stejným způsobem platby, jaký použil zákazník, tj. Na bankovní účet, ze kterého mu byl odložen převod provedený za Zboží nebo na bankovní účet spojený s platební nebo kreditní kartou použitou k provedení převodu platba za zboží. Pokud zákazník zaplatil za zboží na dobírku, je platba vrácena na adresu uvedenou u Zákazník pomocí e-mailového formuláře, čísla bankovního účtu, který pro zákazníka neznamená žádné náklady a vyžaduje výslovné vyjádření Souhlas zákazníka.

 11. Stížnosti na neplnění nebo nesprávné plnění služby elektronických plateb prováděné pomocí platební karty nebo jiný platební nástroj by měl být směrován do vydávající banky vaší platební karty - v souladu s ustanoveními zákona z Dne 19. srpna 2011 o platebních službách (Sbírka zákonů č. 199, položka 1175 v platném znění) a zákon ze dne 12. září 2002 o elektronických službách platební nástroje (Sbírka zákonů č. 169, položka 1385, ve znění pozdějších předpisů).

 12. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb společností Silvexcraft (zejména pokud jde o technické problémy a provoz webových stránek: en.giorre.com může e-mailem (e-mailová adresa: [email protected]) spolu s podrobným popisem technického problému.

 13. Odpovědnost společnosti Silvexcraft vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, v rámci záruky za fyzické a právní vady zboží, uvedené v čl. 556 občanského zákoníku - 576 občanského zákoníku je vyloučeno a omezeno z důvodu nesprávného plnění nebo neplnění smlouvy pouze v případech úmyslného zneužití Silvexcraft.

 14. Stížnosti budou posouzeny na základě obsahu dokumentu potvrzujícího nákup zboží od Silvexcraft.

§ 16

Zpravodaj

 1. Zákazník může souhlasit s objednáním služby zpravodaje (předplatné). Služba zpravodaje spočívá v pravidelném zasílání na adresu e-mailová adresa uvedená pro zpravodaj Silvexcraft a zprávy obsahující marketingový obsah (obchodní informace) Silvexcraft a případně její obchodní partneři (včetně obsahu týkajícího se produktů Silvexcraft a případně jejích obchodních partnerů a propagace). Přihlášení k odběru zpravodaje se provádí výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v části "Můj účet"> "Vaše data"> "Přijímat exkluzivní nabídky a slevy od Silvexcraft (Newsletter)".

 2. Předplatné bulletinu je dobrovolné a bezplatné. Služba zpravodaje je poskytována na dobu neurčitou a Zákazník může vzdej se toho kdykoli.

 3. Zákazník se může kdykoli odhlásit z odběru zpravodaje zaškrtnutím příslušného políčka v části "Můj účet"> "Vaše data"> "Přijímat exkluzivní nabídky a slevy od Silvexcraft (Newsletter)".

§ 17

Důležitost

Pokud je kterékoli ustanovení nařízení považováno právoplatným rozhodnutím soudu za neplatné, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.

§ 18

Prohlášení Silvexcraft

Silvexcraft tímto prohlašuje, že složení kovových prvků Silvexcraft pro výrobu šperků (vyrobeno nebo importované společností Silvexcraft) je podrobně uvedeno v popisu každého z nabízených produktů.

§ 19

Aplikované právo

Právo rozhodné pro smlouvu mezi zákazníkem a Silvexcraft, jejímž předmětem jsou služby poskytované Silvexcraft za podmínek specifikovaný v nařízeních, je polským právem. Přijetím obsahu těchto předpisů si strany tímto volí právo Polština jako rozhodné právo.

§ 20

Závěrečná ustanovení

 1. Silvexcraft používá informace uložené serverem pro statistické účely a za účelem zajištění nejvyšší kvality služeb na koncovém zařízení zákazníka, které se poté načtou při každém připojení webového prohlížeče (tzv cookies). Zákazník může kdykoli definovat podmínky skladování nebo přístupu online obchodu Silvexcraft používá k vytváření souborů cookie nastavení vašeho webového prohlížeče, včetně změny nastavení vašeho prohlížeče, abyste tak neučinili tyto soubory přijal nebo informoval o jejich přenosu. Je však třeba mít na paměti, že nepřijetí cookies může způsobit potíže při používání online obchodu Silvexcraft. Zákazník používá prohlížeč, jehož nastavení povolit ukládání cookies na zařízení zákazníka, souhlasíte s ukládáním výše uvedených souborů do tohoto Zařízení zákazníka. Více informací v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

 2. Jazykem smluv uzavřených se Silvexcraft je polština.

 3. Silvexcraft si vyhrazuje právo změnit tyto předpisy z důležitého důvodu, kterým je:

  1. potřeba přizpůsobit předpisy právním ustanovením, která mají přímý dopad na tyto předpisy a jsou účinná potřeba upravit předpisy, aby byly v souladu se zákonem;

  2. potřeba přizpůsobit předpisy doporučením, nařízením, rozhodnutím, opatřením, výkladům, pokynům nebo rozhodnutím oprávněné veřejné orgány;

  3. rozšíření nebo úprava funkčnosti online obchodu Silvexcraft, včetně zavedení nových silničních služeb elektronická nebo změna stávajících funkcí online obchodu Silvexcraft;

  4. změna technických podmínek pro poskytování služeb elektronickými prostředky;

  5. potřeba odstranit jakékoli nejasnosti, chyby nebo pravopisné chyby, které by se mohly v předpisech objevit;

  6. změna kontaktních údajů, jmen, identifikačních čísel, e-mailových adres nebo poskytnutých odkazů v předpisech:

  7. boj proti podvodům;

  8. zlepšování služeb zákazníkům;

  9. změna procesu uzavírání smlouvy prostřednictvím online obchodu Silvexcraft.

 4. Změněné předpisy budou k dispozici v internetovém obchodě Silvexcraft. Silvexcraft bude informovat o změně předpisů prostřednictvím zasílání zákazníků na e-mailovou adresu přidělenou jejich účtu oznámení o změnách předpisů.

 5. Pozměněné předpisy jsou závazné pro zákazníka, který neukončí smlouvu o účtu v internetovém obchodě Silvexcraft (ne odstoupí z účtu za podmínek stanovených v § 3 odst. 7 těchto předpisů) před datem vstupu v platnost změněných nařízení.

 6. Změna předpisů nebude mít vliv na objednávky zadané před takovou změnou, které jsou prováděny v souladu s pravidly předchozí.

 7. Tyto předpisy jsou platné od 01.01.2021.

 8. Jakékoli spory, které mohou vzniknout ze spolupráce mezi zákazníkem a Silvexcraft ohledně poskytování služeb společností Silvexcraft, které selžou kterým se lze vyhnout prostřednictvím reklamačního řízení, bude urovnán obecným soudem příslušným pro sídlo Silvexcraft. Výše uvedené označení jurisdikce se nevztahuje na klienty Silvexcraft, kteří jsou spotřebiteli, pro které Příslušným soudem bude příslušný polský obecný soud.

 9. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a dalších příslušné zákony.