Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Podmínky internetového obchodu Silvexcraft, ustalujíce podmínky a pravidla pro realizaci objednávek zadaných za prostřednictvím internetové stránky www.silvexcraft.eu

 

 

§1

 

Všeobecní ustanovení

 

1. Tyto podmínky jsou nařízení podle Polského práva uvedená v čl. 8 zákona z dne 18 Července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů).

 

2. Tato pravidla definují pravidla pro Uživatele používat internetového obchodu dostupného na adrese www.silvexcraft .eu (dále jen: internetový obchod Silvexcraft nebo Silvexcraft)

 

3.Registrácia a používání internetového obchodu Silvexcraft závisí na přijetí ustanovení těchto podmínek. Každý Zákazník společnosti Silvexcraft prohlašuje, že před uzavřením kupní smlouvy se seznámil s jejím obsahem a její obchodními podmínkami.

 

 

§2

 

Definice

 

1. Správce údajů - Silvexcraft Sp. z .o.o. Sp. K. se sídlem orkán 5, 36-020 Tyczyn, Polsko, s následujícími čísly: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340;

 

2. Cookies - malé textové soubory, tvořené internetovým prohlížečem uživatele, podporující práci programu;

 

3. Heslo - jedinečný řetězec několika znaků (nebo číslic) zvolené zákazníkem, které tvoří v systému internetového obchodu Silvexcraft na potvrzení své totožnosti;

 

4. Zákazník- fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, s právní způsobilostí, která úspěšně absolvovala proces registrace v internetovém obchodě Silvexcraft a využívá internetový obchod Silvexcraft, zejména nákupy.

 

5. Spotřebitel - Zákazník, který je fyzickou osobou, používající internetový obchod Silvexcraft, používaný především na nákupy / objednávky, které přímo nesouvisejí s jeho podnikatelskou nebo odbornou činností vyplývající z Polského práva (podle článku 22 1 zákona z dne 23 Dubna 1964 -občanský zákoník ).

 

6. Přihlašovací jméno (Nick) - ID- identifikátor Zákazníka v internetovém obchodě Silvexcraft.

 

7. Silvexcraft - systém velkoobchodního prodeje elektronickou formou internetového obchodu, provozující na straně www.silvexcraft.eu, ve vlastnictví společnosti SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. K. se sídlem orkán 5, 36-020 Tyczyn, Polsko, s následujícími čísly: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, který umožňuje tvoření a přijetí objednávek klenotnických výrobků, šperků atd.

 

8. Tovar/ Výrobek - věc nebo právo, které může být předmětem prodeje nacházejícího se v nabídce Silvexcraft.

 

9. Uživatel - každá osoba nacházející se online v prodejním systému Silvexcraft.

 

10. Objednávka - porovnání příkaz na zboží / výrobky vybrané zaregistrovaným Zákazníkům v systému Silvexcraft.

 

 

§3

 

Registrace

 

1. Registrace v internetovém obchodě Silvexcraft umožňuje Zákazníkovi:

 

a.) vytváření, upravování nebo vymazání údajů, včetně dodacích adres;

 

b.) objednávání zboží a výrobků na základě údajů poskytnutých Zákazníkem

 

c.) tvoření seznamu nákupů

 

d.) přehled historii objednávek

 

e.) objednávání a odstoupení od objednávky z newsletteru

 

f.) možnost využívání jiných výhod a funkcí, které jsou k dispozici zaregistrovaným Zákazníkem.

 

2. Za účelem registrací v internetovém obchodě Silvexcraft (vytvoření zákaznického účtu), je třeba vyplnit online požadované informace v registračním formuláři, ve kterém je třeba uvést: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, heslo, číslo pevné linky nebo mobilního telefonu, domovní adresu; a v případě registrace firemního účtu: údaje o společnosti (název firmy, adresa sídla firmy, NIP / IČO). Během procesu registraci, Zákazník má povinnost seznámit se s těmito Obchodními Podmínkami.

 

3. Kupující po vyplnění a poslání registračního formuláře, firma Silvexcraft posílá na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci, potvrzení o registraci. Po obdržení potvrzení registraci je proces registraci - registrace ukončena.

 

4. Registrace na straně internetových elektronického obchodu Silvexcraft jakož i používání funkcí internetového obchodu jsou bezplatné. Registrace znamená a je rovnoznačná s uzavřením mezi Zákazníkem a firmou Silvexcraft smlouvy v oblasti poskytování internetových služeb prodeje, opíraje se na vedení internetového Zákaznického účtu na základě těchto Obchodních Podmínek.

 

5. Po registraci v internetovém obchodě Silvexcraft, se na každého přihlášení budou používat údaje uvedené v registračním formuláři, nebo později změněny prostřednictvím nastavení Zákaznického účtu.

 

6. Vytvořený účet v důsledku registrace je veden pro Zákazníka na dobu neurčitou.

Zákazník může odstoupit od vedení účtu v internetovém obchodě Silvexcraft, také kdykoli požádat o jeho vymazání a odstranění. Za odstoupení a vymazání účtu Zákazník neplatí.

 

7. Každý Zákazník firmy Silvexcraft může kdykoli zrušit svůj vlastní internetový účet, zasláním e-mailu s tímto: "Prosím o zrušení mého účtu: ______" (uvést: přihlašovací jméno zaregistrovaného zákazníka). Správa žádající zrušení účtu má být poslána z e-mailové adresy související s zákaznickým účtem, jehož chce Zákazník zrušit a vymazat z databáze internetového obchodu Silvexcraft. Všechny zprávy týkající se zrušení účtu daného Zákazníka mají být zaslány na e-mailovou adresu: [email protected]

Zrušení účtu se uskuteční okamžitě a znamená, odstoupení a zrušení smlouvy Zákazníka s firmou Silvexcraft v oblasti poskytování elektronických služeb, jejímž předmětem je vedení Zákaznického účtu.

 

 

§4

 

Podmínky užívání elektronického internetového obchodu Silvexcraft

 

 

1. Možnost přístupu ke službám internetového obchodu Silvexcraft mají všichni uživatelé internetu, za předpokladu, že dokončí proces registraci na straně internetové www.silvexcraft.eu a také splní v těle-poštu zaregistrovaného Zákazníka nastupující, minimální požadavky technické:

a.) přístup do internetu, b.) mají funkční, širokopásmový internetový prohlížeč, c.) mají aktivní e-mailový účet.

 

2. Možnost objednávání je 24 hodin denně po všechny dny v roce, kromě období kdy jsou na internetové straně provozovány změny nebo z jiných technických příčin. Objednávky jsou realizovány pouze během pracovních dnů.

 

3. Zákazník internetového obchodu je povinen využívat služeb firmy Silvexcraft způsobem, který je v souladu s aktuálními právními předpisy, pravidly a ustanoveními těchto obchodních podmínek, takže shodně s morálkou a společenskými zásadami.

 

4.Zákazník internetového obchodu Silvexcraft nemůže:

 

a.) využívat internetový obchod Silvexcraft pro jiné účely, jaké vynikají z jeho charakteristiky předmětu,

 

b.) propagovat jiné internetové stránky umiesťujúc a uveřejňující na internetové straně Silvexcraft adresy jiných internetových obchodů, ale také propagovat nebo podporovat svou vlastní podnikatelskou činnost

 

c.) nepříznivě ovlivňovat fungování internetového obchodu Silvexcraft včetně prostřednictvím využití virů nebo jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které přerušují, ničí nebo omezují funkčnost internetového obchodu Silvexcraft a také jiných elektronických zařízení, nebo jiným způsobem umožňují neoprávněné využívání nebo přístup k elektronickým zařízením nebo internetové sítě

 

d.) podniknout kroky, prostřednictvím kterým osoba nebo podmět, který je realizuje může ovlivnit jiných zákazníků i řízení na újmu jiných zákazníků, administrátory nebo jiných třetích osob

 

e.) využívat materiály umístěny v rámci internetového obchodu Silvexcraft pro jiné účely, než na které jsou povoleny

 

5. Povinností Zákazníka je uchovávat přihlašovací jméno a heslo svého účtu pro svůj internetový obchod Silvexcraft v tajnosti. V mezích vynikajících z Polského práva a obecně platných právních předpisů odpovídajících za veškeré činnosti související s používáním přihlašovacího jména a hesla pro daný účet v internetovém obchodě Silvexcraft je Zákazník, přičemž heslo je důvěrné, vyhrazenému požitku a znalosti Zákazníka.

 

 

§5

 

Osobní údaje

 

1. Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v internetovém obchodě Silvexcraft (včetně procesu registrace účtu, v procesu užívání internetového obchodu Silvexcraft a také při objednávání v internetovém obchodě Silvexcraft), zpracovává SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. K. se sídlem orkán 5, 36-020 Tyczyn, Polsko, s následujícími čísly: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (správce osobních údajů).

 

2. Poskytování osobních údajů ze strany Zákazníka je dobrovolné, avšak nezbytné pro uskutečnění objednávky a možnosti využívání služeb poskytovaných společností Silvexcraft elektronicky, které vyžadují podání osobních údajů. Silvexcraft zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb elektronicky, uzavírání smluv a provádění prodeje zboží, výrobků a služeb objednaných Zákazníkem v internetovém obchodě Silvexcraft, v případě že Zákazník udělí souhlas kterého se týká § 17 ustanovení 1 těchto podmínek, také na poskytování služby newsletteru.

 

3. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a také k jejich změně nebo vymazání. Osobní údaje je možné po přihlášeno na účet změnit, opravit nebo vymazat. Zákazník poskytující své osobní údaje prohlašuje, že poskytnuté ním osobní údaje jsou jeho osobními údaji.

 

4. Podrobná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny na internetové stránce elektronického obchodu Silvexcraft v záložce - Ochrana Osobních Údajů.

 

 

§6

 

Podrobnosti o tovaru

 

1. Firma Silvexcraft si vyhrazuje právo, že fotografie zboží představeny na internetové stránce Silvexcraft mohou neznačí lišit od skutečného vzhledu prezentovaného zboží, vzhledem ke specifičnosti nabízených produktů společností Silvexcraft.

 

2. Hmotnost a množství stříbrných nebo jiných prvků prodávaných dle hmotnosti - hmotnost balení (uvedené v gramech) a počet kusů v balení se mohou neznačí lišit v hmotnosti a množství do 5% (slovy: pěti procent), ve srovnání s údaji zveřejněnými na internetové stránce Silvexcraft. Výše uvedené vyniká z minimálních hmotnostních rozdílů různých výrobních partií.

 

3. Rozměry výrobků nabízených firmou Silvexcraft, jako jsou: délka, šířka, průměry výrobků nebo otvorů v některých specifických produktech, jsou pro informační účely a mohou se neznačí lišit od skutečných rozměrů popsaných výrobků o okolo 5% (slovně: pět procent), což vyniká ze specifikace výrobků a jejich velmi malých rozměrů.

 

4. V případě takových výrobků jako: řetízky, znamení zvěrokruhu, písmenka, prsteny, obroučky; informace o dostupnosti na skladě se vztahují na různé délky, modely a rozměry daného výrobku. V souvislosti s výše uvedeným, při výběru konkrétní délky, modelu nebo rozměru, existuje možnost rozdílů z hlediska skutečného dostupného množství na skladě.

 

 

§7

 

 

Ceny a daně

 

1. Ceny zboží v systému Silvexcraft - ceny a zboží dostupného v nabídce Silvexcraft se mění každý pracovní den (pondělí - pátek) v závislosti na tržní ceny stříbra, mezinárodních směnných kurzů měny EUR, USD, YEN, PLN a také od možných cen skladových zásob firmy Silvexcraft pro dané zboží.

 

2. Ceny zboží nabízeného společností Silvexcraft jsou cenami netto (čisté ceny). Sazba daně je počítána při ukončení objednávky, v závislosti na druhu a místa podnikání Zákazníka (např. Sazba WDT - prodej v rámci EU s výjimkou Polska pro podnikatele s platným číslem EU VAT / DPH).

 

3. Ceny zboží na objednávce: ceny objednaných výrobků a zboží jsou platné na dobu 7 (slovně: sedmi) dní (včetně 5 dní pracovních), od data objednání. V případě, že Zákazník nezaplatí cenu (100% hodnoty objednávky), zákaznická objednávka bude zrušena 8 (slovně: osmý) den od dne objednání.

 

4. Cenou za nákup ve společnosti Silvexcraft, která vazäzuje Zákazníka, je cena zboží uvedená v chvíli, kdy si Zákazník přeje uzavřít kupní smlouvu na internetové straně Silvexcraft, která je zvýšená o náklady přepravy zboží na adresu určenou Zákazníkem.

 

5. Daňové Předpisy:

 

a.) Společnosti na území Polské Republiky - vztahuje se sazba daně ze zboží a služeb, tzn. daně VAT / DPH ve výši 23%;

 

b.) Společnosti na území Evropské Unie (s výjimkou Polské Republiky) - vztahuje se sazba daně ze zboží a služeb, tzn. daně VAT / DPH ve výši 0% (platný EU VAT / EU DPH pouze v formátu např. "DE 123 ...");

 

c.) Společnosti zpoza území Evropské Unii - vztahuje se sazba daně ze zboží a služeb, tzn. daně VAT / DPH ve výši 0% (NIP / IČO a DICO nejsou povinné, jelikož cena přepravy zahrnuje celní daň).

 

 

§8

 

Realizace Objednávky

 

Krok 1.

 

Platba za objednávku - realizace objednávky začíná ve chvíli, zaúčtováním ve společnosti Silvexcraft platby ve výši 100% hodnoty objednávky. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné dokončení objednávky (příliš vzdálen datum přepravy daného zboží, nedostatek celého množství zboží skladem, atd.), Přeplatek spojený s objednávkou bude vráceno na uvedený bankovní účet Zákazníka nebo vyměněn na poukaz, který Zákazník bude moci využít při další objednávce v Silvexcraft (poukázka je platná 1 rok od data jejího vydání). Způsob úhrady uvedeného přeplatku, závisí na rozhodnutí Zákazníka.

 

Krok 2.

 

Dokumentace platby - Silvexcraft po zaznamenání platby za objednávku, vystaví doklad o prodeji: Zálohová Faktura VAT / DPH (za celou hodnotu objednávky), nebo Maloobchodní Faktura VAT / DPH na podstavě Pokladního Bloku (pro maloobchodní zákazníky, který neprovozuje podnikatelskou živnost). Silvexcraft jako výrobce a velkoobchodník (tzv. Prodejní systém B2B), který slouží hlavně spolupráci společnostem, si vyhrazuje právo na zrušení objednávky pro jednotlivé maloobchodní zákazníky (bez čísla NIP / IČO / DICO), vzhledem k specifikaci činnosti firmy Silvexcraft (Velkoobchodní Podnikatelská Činnost) . V takové situaci bude firmou Silvexcraft maloobchodní Zákazník informován o zrušení objednávky io jejím důvodech.

 

Krok 3.

 

Přeprava zboží spolu s dokumentem WZ - (Externí Vydání Zboží) na kterém Zákazník obdrží podrobně uvedeny všechny pozice zaslaného zboží spolu s jejich cenami.

 

 

§9

 

Podmínky realizaci objednávky a informační povinnosti vzhledem Zákazníka, který je Spotřebitelem

 

 

1. Objednávka představuje podání nabídky na koupi zboží, které je předmětem objednávky ze strany Spotřebitele.

 

2. Po zadání objednávky Silvexcraft posílá na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem v registračním formuláři informaci, potvrzující přijetí objednávky Spotřebitele firmou Silvexcraft.

 

3. Na internetové stránce, Silvexcraft poukazuje výrazným způsobem, jasné a čitelné informace o způsobu dodání zboží i akceptovaných platebních metodách.

 

4. Nejpozději v momentě, kdy si Spotřebitel přeje uzavřít kupní smlouvu s firmou Silvexcraft prostřednictvím jasných a srozumitelných informací umístěných na stránce internetového obchodu, Silvexcraft vykonává své informační povinnosti uvedené v Polskem právě v čl. 12 zákona z dne 30 Května 2014 o právech spotřebitelů a především informací týkající se hlavní charakteristiky služeb Silvexcraft, značky Silvexcraft, celkové ceny, práva na odstoupení od smlouvy.


5. Bezprostředně před přepravou objednávky společnost Silvexcraft poskytuje Spotřebiteli na internetové stránce jasným a viditelným způsobem informace o hlavní charakteristice služeb, včetně předmětu služby a způsobu komunikace se spotřebitelem, celkové ceně za zboží včetně daní, cen za přepravu, kurýrní služby.

 

6. Silvexcraft zajišťuje, aby spotřebitel v době objednání jasně potvrdil, že ví - je si vědomi, že objednávka zahrnuje povinnost platby, co následuje po kliknutí na pole "Potvrď objednávku s povinností úhrady".

 

7. Spotřebitel souhlasí s tím, že Silvexcraft může zaslat faktury DPH a opravit faktury elektronicky bez podpisu vystavovatele na e-mailovou adresu uvedenou při zadání objednávky. Silvexcraft vystavuje, zasílá a archivuje faktury DPH a faktury v souladu se zákonem, zejména s ohledem na jejich integritu a pravost.

 

8. V případě, že společnost Silvexcraft nemůže provést objednanou služby z důvodu, že předmět služby není dostupný, informuje o tom Zákazníka na uvedenou při objednávání e-mailovou adresu nebo telefonicky a vrací platbu okamžitě, nejpozději však v termínu 14 dnů od uzavření obchodní smlouvy v případě, že Zákazník vybral možnost platby předem.

 

 

§10

 

Přeprava tovaru

 

1. standardní postup zasílání objednávky je jedna celková hromadná zásilka objednaného zboží Zákazníka z dané objednávky.

 

2. Dostupná je možnost první zásilky, dostupné partie zboží ve fázi dokončení objednávky kterou si Zákazník zvolí. Jedna objednávka zadána Zákazníkům v systému Silvexcraft může být se souhlasem nebo na žádost Zákazníka rozložena na několik zásilek (dodatečné náklady každé zásilky jsou hrazeny Zákazníkem).

 

3. Systém Silvexcraft automaticky počítá náklady na dodání zboží / zásilky zboží Zákazníkovi a uvede cenu zásilky v hodnotě objednaného zboží.

 

4. Silvexcraft zároveň informuje, že v případě pokud Zákazník zadá netypický zboží v objednávce (váha, rozměr zboží) je možné že cena zásilky objednaného zboží ve srovnání do ceny automaticky vypočtené systémem Silvexcraft (pokud reálná cena zásilky zboží, vynikající z ceníku kurýrní firmy se změní nebo počítán jiným způsobem než v jaký ho vypočítal systém Silvexcraft) vzhledem k hmotnosti nebo velikosti balíku. V tomto případě se zástupce firmy Silvexcraft vždy spojí se Zákazníkem Silvexcraft (telefonicky nebo e-mailové) z důvodu přijetí Zákazníkem změněné ceny za zásilku zboží.

 

5. Po zaslání zakoupeného zboží společností Silvexcraft, Zákazník obdrží na e-mailovou adresu zprávu s informací o objednávce Zákazníka, adresou zásilky, způsob platby, ceny, kontaktní informace se Zákaznickým Servisem Silvexcraft.

 

 

§11

 

Platba - PayPal, kreditní karta / debetová

 

1. Platby za objednané zboží v Silvexcraft jsou nastupující:

a.) V případě že Zákazník má účet PayPal - peníze budou pobírané automaticky z dostupných prostředků na účtu PayPal Zákazníka

 

b.) Silvexcraft umožňuje také platby PayPal ve všech měnách dostupných v systému Silvexcraft

 

c.) 3% poplatku z transakce v systému PayPal, nebo 1% poplatku z transakce při použití debetové / kreditní karty budou přičteny do celkové hodnoty / ceny objednávky

 

2. Silvexcraft neposkytuje dodatečné slevy v případě platby v hotovosti nebo převodem na účet v jiné měně za objednávku.

 

 

§12

 

Platba - Převod na účet v jiné měně

 

Záloha na bankovní účet Silvexcraft

 

Údaje příjemce:

 

SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k.

 

Orkán 5, 36-020 Tyczyn,

 

Polsko

 

 

Platby jménem PLN (pouze pro objednávky zadané jménem PLN)

 

Název banky: Santander Bank Polska Oddział Rzeszow

 

IBAN účtu v cizí měně v GBP: PL 62150011001211000673940000 WBKPPLPP

 

 

Platby jménem GBP (pouze pro objednávky zadané v GBP)

 

Název banky: Santander Bank Polska Oddział Rzeszow

 

IBAN účtu v cizí měně v GBP: PL 62150011001211000673940000 WBKPPLPP

 

 

Platby v měně EUR (pouze pro objednávky zadané v EUR)

 

Název banky: Santander Bank Polska Oddział Rzeszow

 

Číslo IBAN účtu v cizí měně v EUR: PL 47150011001211000436590000 WBKPPLPP

 

 

Platby jménem USD (pouze pro objednávky jménem USD)

 

Název banky: Santander Bank Polska Oddział Rzeszow

 

Číslo IBAN účtu v cizí měně v USD: PL 45150011001211000629660000 WBKPPLPP

 

 

Platby jménem RON (pouze pro objednávky umístěné jménem RON)

 

Název banky: Santander Bank Polska Oddział Rzeszow

 

Číslo IBAN účtu v cizí měně v RON: PL 5910902590000000013529 5214

 

Swift: WBKPPLPP

 

 

§13

 

Stav dostupnosti zboží

 

 

1. Stavy zboží mají pouze informativní charakter a určují pouze přibližně předpokládané datum dodání zboží objednaného Zákazníkem.

 

2. Stavy se aktualizují jednou denně každý pracovní den a během přestávek mezi aktualizacemi se mohou měnit.

 

3. Informace o dostupnosti zboží nezaručuje jeho okamžitou implementaci. V případě vyprodání zboží před přistoupením do implementací, čas realizace objednávky může být delší.

Zákazník si je vědom, že potřeba vyrobit novou partii zboží může prodloužit čas dokončení a realizace objednávky.

 

4. Jednotlivé barvy znamenají přibližně:

 

a) Zelená barva - zásilka do 1-10 pracovních dnů

 

b) Šedá barva - odeslání do 5-20 pracovních dnů

 

 

5. Silvexcraft informuje, že v svátečních období (Velikonoce, Vánoce) a během Valentýna, Dne žen a Černý pátek (Černého pátku) může být dodací lhůta delší, což souvisí s velkým počtem objednávek zadaných v těchto obdobích.

 

 

§14

 

Osobní nákup

 

1. Zákazníci, kteří si chtějí koupit šperky, které jsou v nabídce společnosti Silvexcraft, mají možnost přijít osobně a nákupu hotových výrobků (šperky) na místě, v sídle společnosti Silvexcraft.

 

2. Před plánovaným příjezdem prosíme o kontakt s naším obchodním oddělením. Minimální částka nákupu v sídle společnosti Silvexcraft je 1 000,00 PLN netto (slovy: jeden tisíc zlotých netto).

 

3. Kontaktní osoba - Kamil Sebzda - +48 17 2300 438

 

4. Na místě, v sídle Silvexcraft, nabízíme široký výběr řetízků, náušnic, přívěsků, prsten, šperkových souprav atd. Osobní nákup platí pouze pro hotové výrobky. Ostatní produkty musí být objednány online prostřednictvím prodejního systému Silvexcraft.

 

 

§15

 

Odstoupení od kupní smlouvy - Spotřebitel

 

 

1. S výhradou ustanovení 2., Zákazník, který je spotřebitelem a který uzavřel kupní smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory, může odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli nákladů. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory se smlouva považuje za neuzavřené.

 

2. Ke splnění výše uvedeného oprávnění Zákazník, který je spotřebitelem předkládá společnosti Silvexcraft prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k těmto Všeobecným obchodním Podmínkám.

 

3. V případě odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným v tomto odstavci je Zákazník povinen vrátit nezměněn výrobek / zboží společnosti Silvexcraft na adresu: SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k., se sídlem v orkán 5, 36-020 Tyczyn, Polsko

 

4. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se spotřebiteli neposkytuje v případech podrobně uvedených v Polskem právě v čl. 38 zákona z 30 Května 2014 o právech spotřebitelů m. in. je-li předmětem služby neprefabrikovaný předmět, vyrobený dle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

 

5. Společnost Silvexcraft vrátí Zákazníkovi všechny platby provedené Zákazníkem nejpozději do 14 dnů ode dne doručení spotřebitelského prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

6. Spotřebitel, který využívá zákonné právo na odstoupení od smlouvy, nese pouze přímé náklady na vrácení zboží.

 

7. Silvexcraft může zadržet vrácení platby, které přijal od spotřebitele, až do přijetí zpět zboží od spotřebitele, nebo doručení důkazu o zaslání a vrácení spotřebitelům v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

 

8. Silvexcraft vrací platbu za odeslán zpětně zboží na základě obsahu dokumentu potvrzujícího koupi zboží od společnosti Silvexcraft.

 

9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení účelu, vlastností a funkcí zboží.

 

 

§16

 

Postup procesu reklamace a záruky týkající se spotřebitelů

 

 

1. Silvexcraft odpovídá spotřebiteli za vady zboží, založené na záruce za podmínek stanovených v ustanoveních občanského zákoníku.

 

2. Reklamace a stížnosti na zboží objednané v internetovém obchodě Silvexcraft musí být zaslány na e-mailovou adresu: [email protected].

 

3. Podání reklamace se může uskutečnit prostřednictvím formuláře Reklamace, který je k dispozici na webové stránce internetového obchodu, kliknutím na tlačítko stáhnete formulář reklamace.

 

4. Silvexcraft na podanou reklamaci reaguje do 14 dnů od data jejich podání, jakož i informuje spotřebitele o dalším průběhu řízení.

 

5. V případě vadného zboží (zboží s vadou), může spotřebitel předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, avšak pokud společnost Silvexcraft okamžitě a bez nadměrných nepříjemností pro spotřebitele nevymění vadný výrobek na výrobek bez vad nebo neodstraní vadu. Tento proces se však nepoužije v případě, že zboží bylo již vyměněn nebo opraven firmou Silvexcraft nebo společnost Silvexcraft nesplnila povinnost nahradit zboží zbožím bez vad nebo odstranit vadu. Snížená cena by měla zůstat v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, v níž hodnota Zboží s vadou zůstává v hodnotě Zboží bez vady. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, v případě že vada je irelevantní.

 


6. Spotřebitel může místo navrženého společností Silvexcraft odstranění vady žádat výměny zboží na zboží bez vad. Pokud není možné odstranit vadu a ukončit proces odstranění vady zboží do souladu se zněním kupní smlouvy takovým způsobem, který si zvolil spotřebitel, nebo v případě že by to vyžadovalo nadměrné náklady v porovnání s metodou navrženou společností Silvexcraft.

 

7. V případě výrobku s vadu, může spotřebitel požadovat výměnu zboží na zboží bez vad nebo odstranění vady. Silvexcraft může odmítnout kompenzaci požadavky spotřebitele, pokud není možné odstranit vadu na chybném zboží do souladu se zněním kupní smlouvy způsobem zvoleným spotřebitelem, nebo by vyžadoval nadměrné náklady v porovnání s druhým možným způsobem jak odstranit vadu do souladu se zněním kupní smlouvy. Silvexcraft je odpovědný za záruku, pokud fyzická vada potvrdila / našla do dvou let.

 

8. Spotřebitel, který uplatní práva vyplývající ze záruky, je povinen dodat / odeslat vadné zboží na adresu společnosti Silvexcraft. V případě opravy nebo výměny zboží za nový výrobek, společnost Silvexcraft vrátí potřebné náklady, které vzniknou spotřebiteli, včetně nákladů na dodání zboží do společnosti Silvexcraft, okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od kladné odpovědi na reklamaci.

 

9. V případě prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, nebo snížení ceny, Silvexcraft vrátí cenu zboží kterou zaplatil Spotřebitel, vzniklé náklady na odeslání Spotřebitelem zboží do společnosti Silvexcraft a další relevantní a nezbytné náklady spojené s reklamací okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od kladné odpovědi na reklamaci.

 

10. Vrácení platby se provádí stejným způsobem jaký byl použit při platbě Zákazníka, tzn. na bankovní účet, ze kterého byl proveden převod za Zboží, nebo na bankovní účet spojený s platební nebo kreditní kartou, která byla použita na platbu za Zboží. Pokud však Zákazník vybral možnost zaplacení za zboží - na dobírku, platba se vrátí na číslo bankovního účtu, které Zákazník poskytl prostřednictvím e-mailového formuláře, což nepředstavuje žádné náklady pro Zákazníka, ale vyžaduje si výrazný souhlas Zákazníka.

 

11. Reklamace na podstavě neuskutečnění nebo nesprávného provedení zpracování elektronických plateb provedených prostřednictvím platební karty nebo jiného platebního nástroje by měly být směrovány do banky která vystavila Vaši platební kartu - v souladu s ustanoveními Polského zákona z 19 Augusta 2011 o platebních službách (Sbírka zákonů č. 199, položka 1175 ve znění pozdějších předpisů.) a zákona z 12 Září 2002 o elektronických platebních nástrojích (Sbírka zákonů č. 169, položka 1385, ve znění pozdějších předpisů).

 

12. Reklamace týkající se poskytování služeb společností Silvexcraft elektronicky (zejména v souvislosti s technickou podporou a fungováním webové stránky: www.silvexcraft.eu) je možné zaslat e-mailem (e-mail adresa: [email protected] ) s podrobným popisem technického problému.

 

13. Odpovědnost společnosti Silvexcraft vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem z důvodu záruky za fyzické a právní vady zboží, které jsou uvedeny v Polskem právě v čl. 556 občanského zákoníku - 576 občanského zákoníku je vyloučena.

 

14. Reklamace budou posuzovány na základě obsahu dokumentu potvrzujícího koupi zboží od Silvexcraft

 

 

§17

 

Newsletter

 

 

1. Zákazník se může dohodnout na objednání služby newsletter (předplatné). Služba newsletteru se opírá na pravidelném zasílání newsletteru na předem uvedenou emailovou adresu informačním systémem Silvexcraft a také zpráv obsahujících marketingový obsah (obchodní informace) společnosti Silvexcraft a případně její obchodních partnerů (včetně obsahu týkající se produktů Silvexcraft a případně její obchodní partnery a cenových akcí a slev). Odebírání newsletteru se provádí výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v "Můj účet"> "Vaše údaje"> "Dostávat exkluzivní nabídky a slevy od společnosti Silvexcraft (Newsletter)".

 

2. Předplatné / subskripci newsletteru je dobrovolné a bezplatné. Služba newsletteru je poskytována na dobu neurčitou a Zákazník ji může kdykoli zrušit.

 

3. Zákazník sám může kdykoliv zrušit službu subskripci / předplatného, ​​na zrušení je třeba od-škrtnutí příslušného políčka v "Můj účet"> "Vaše údaje"> "Získat exkluzivní nabídky a slevy od společnosti Silvexcraft (Newsletter)".

 

 

§18

 

Vážnost

 

 

Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Obchodních Podmínek prohlášeno za neplatné soudním rozhodnutím, zbývající ustanovení sestávají nadále platné.

 

 

§19

 

Prohlášení Silvexcraft

 

 

1. Silvexcraft tímto prohlašuje, že složení kovových prvků na výrobu šperků (vyráběných nebo dovážených firmou Silvexcraft) nabízených společností Silvexcraft je podrobně uveden v popisu každého z nabízených produktů.

 

2. Silvexcraft tímto prohlašuje, že klenoty SWAROVSKI® ELEMENTS pocházejí z firmy Swarovski se sídlem v Triesene v Lichtenštejnsku. Silvexcraft nabývá kameny přímo ve firmě Swarovski, na základě smluvní dohody mezi stranami.

 

 

§20

 

Platné Právo

 

 

Právo použitelné na smlouvu mezi Zákazníkem a Silvexcraft, jejímž předmětem jsou služby poskytované společností Silvexcraft za podmínek uvedených v Obchodních Podmínkách, je Polský zákon. Přijetím obsahu těchto Obchodních Podmínek strany tímto přijali Polské právo jako platné právo.

 

 

§21

 

Závěrečná ustanovení

 

 

1. Silvexcraft pro statistické účely a s účelem zajištění nejvyšší kvality služeb využívá informace uložené serverem na koncovém zařízení zákazníka, které jsou pak včetně při každém připojení internetového prohlížeče (tzv. Cookies). Zákazník může kdykoliv specifikovat podmínky ukládání nebo zpřístupnění internetového obchodu Silvexcraft do cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče, včetně změny nastavení prohlížeče tak, aby takové soubory nepřijímal nebo neinformoval o jejich přenosu. Upozorňujeme však, že nepřijímání souborů cookie může způsobit potíže při používání internetového obchodu Silvexcraft. Používání prohlížeče, jehož nastavení Zákazníkovi umožňují ukládat cookies do svého zařízení, znamená, že souhlasí s uložením výše uvedených souborů do svého zařízení. Více informací v této oblasti je zahrnutých v zásadách ochrany osobních údajů.


2. Jazykem smluv uzavíraných se společností Silvexcraft je Polština.

 

3. Společnost Silvexcraft si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních Podmínek z důležitého důvodu, jakou je:

 

a.) nutnost přizpůsobit Obchodní Podmínky platným právním předpisům, které mají přímý vliv na tyto Obchodní Podmínky a které mají za následek potřebu upravit Obchodní Podmínky tak, aby byly v souladu se zákonem;

 

b.) nutnost přizpůsobit Obchodní Podmínky právním doporučením, příkazem, rozsudkem, rozhodnutím, výkladem, pokynům nebo rozhodnutím oprávněných veřejných orgánů;

 

c.) rozšíření nebo změna funkčnosti internetového obchodu Silvexcraft včetně zavedení nových služeb poskytovaných elektronicky nebo změnou stávající funkčnosti internetového obchodu Silvexcraft;

 

d.) změna technických podmínek poskytování služeb elektronicky;

 

e.) nutnost odstranění nejasností, chyb nebo administrativních chyb, které by se mohly vyskytnout v Obchodních Podmínkách;

 

f.) změna kontaktních údajů, názvů, identifikačních čísel, elektronických adres nebo internetových odkazů (linků) uvedených v Obchodních Podmínkách;

 

g.) prevence před zneužíváním;

 

h.) zlepšení zákaznických služeb;

 

i.) změna kontraktačního procesu v systému internetového obchodu Silvexcraft.

 

4. Upravené Obchodní Podmínky budou zpřístupněny v systému internetového obchodu Silvexcraft. Silvexcraft bude informovat o změně Obchodních Podmínek zasláním Zákazníkům na e-mailovou adresu přiřazenou k jejich účtu zprávu s upozorněním na změnu Obchodních Podmínek.

 

5. Upravené Obchodní Podmínky jsou závazné pro Zákazníka, který nepožádá o odstoupení od smlouvy o účtu v internetovém obchodě Silvexcraft (účet nezruší za podmínek stanovených v § 3 odst. 7 těchto Obchodních Podmínek) před datem vstupu do účinnosti novelizovaných předpisů.

 

6. Změna Obchodních Podmínek nebude mít vliv na objednávky, které byly přijaty před změnou, které jsou implementovány na základě předchozích pravidel.

 

7. Tyto Obchodní Podmínky jsou závazné a plané od 25 Května 2018 (25.05.2018).

 

8. Jakékoli spory, které mohou vzniknout při spolupráci Zákazníka a společnosti Silvexcraft, týkající se poskytování služeb společností Silvexcraft, kterým se nepodařilo zabránit reklamačním řízením, budou řešeny ve Tribunálu, který je správně připsán k místu sídla společnosti Silvexcraft. Výše uvedená pravomoc místního soudu se nevztahuje na Zákazníky společnosti Silvexcraft, kteří jsou spotřebiteli, pro které je platný Polský Všeobecný Soud.

 

9. V případech, na které se tyto obchodní podmínky nevztahují, platí příslušná Polské předpisy občanského zákoníku a také jiné platné Polské zákony.