Tytuł projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim
Okres realizacji projektu: 01.12.2021 – 31.05.2023


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, a następnie wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w postaci półfabrykatów jubilerskich oraz kolekcji biżuterii charakteryzujących się nowymi cechami wzorniczymi.

Cel projektu: rozwój marki Silvexcraft oraz budowa jej trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie nowych produktów rynkowych będących efektem podjętych działań wzorniczych.


Planowane efekty projektu to:

  1. Zdefiniowanie roli wzornictwa w rozwoju wnioskodawcy i ukierunkowanie działań na realizację strategicznych celów firmy.
  2. Stworzenie nowych designerskich produktów odpowiadających tożsamości przedsiębiorstwa oraz środowisku jego funkcjonowania.
  3. Wzrost sprzedaży produktów i zwiększenie przychodów Spółki.
  4. Pozyskanie nowych klientów i rynków zbytu.

Długoterminowym efektem projektu będzie nawiązanie trwałej współpracy z ekspertami w zakresie wzornictwa i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 3 799 094,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 560 820,00 PLN


Projekt „Wdrożenie strategii wzorniczej Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0016/21-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap